Nhảy đến nội dung
x

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SINH THÁI NINH VÂN – KNM L’ALYA NINH VÂN BAY (THANH VAN ECOTOURISM JOIN STOCK COMPANY – L’ALYA NINH VAN BAY RESORT)

Ngày 20/01/2022, Đại học Tôn Đức Thắng Phân hiệu Khánh Hòa có buổi gặp gỡ và làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Ninh Vân - KNM L’ALYA NINH VÂN BAY.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Doanh nghiệp đã ký kết