Nhảy đến nội dung
x

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Trong 02 ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2023, tổ công đoàn Phân hiệu Khánh Hòa đã tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động và sinh viên, cụ thể:

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại phòng họp A002, tổ công đoàn đã mời báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa  báo cáo về Luật viên chức; Luật công đoàn cho toàn bộ công đoàn viên và lao động của Phân hiệu. 

 Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2023 tại hội trường A304, tổ công đoàn phối hợp cùng bộ phận công tác học sinh, sinh viên mời báo cáo viên của công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo 02 nội dung, gồm: Luật an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, các hình thức lừa đảo và cách phòng chống; Nhận dạng hoạt động trái pháp luật của các tổ chức tôn giáo chưa được phép cho toàn bộ công đoàn viên, người lao động và sinh viên của Phân hiệu. 

Các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động được tổ công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm trang bị cho công đoàn viên, người lao động những kiến thức pháp luật bổ ích, thiết thực, qua đây công đoàn viên nắm bắt và hiểu rõ được các quy định pháp luật không chỉ đảm bảo quyền lợi cho chính mình, mà còn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Tổ chức công đoàn.

Một số hình ảnh ghi nhận: