Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Giáo dục

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn và tham khảo các chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất thế giới đánh giá theo xếp hạng của QS và THE (gọi là Chương trình TOP 100).

Chương trình Top 100 giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ.

Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên viên để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Thông tin học vụ

Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng

Các qui định và thủ tục học vụ cho từng hệ đào tạo

Hướng dẫn thủ tục học vụ, thông tin và hỗ trợ sinh viên