Nhảy đến nội dung
x

Học bổng

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

I. DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN VIỆT NAM

 1. Học bổng Thủ khoa đầu vào

 2. Học bổng Tân sinh viên dành cho các tỉnh

 3. Học bổng Tân sinh viên các Trường Trung học phổ thông đã hợp tác với Trường

 4. Học bổng Tân sinh viên đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

 5. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh

 6. Học bổng dành cho học sinh nhập học một số ngành có chính sách thu hút

II. DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN QUỐC TẾ

 1. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Việt (ngoại trừ ngành Việt Nam học - chuyên ngành Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam)

 2. Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh

III. DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS

 1. Học bổng dành cho học sinh (Việt Nam và quốc tế) nhập học vào chương trình Du học luân chuyển campus

IV. DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CAO

 1. Tiêu chí xét và mức học bổng

V. HỌC BỔNG KHÁC

 1. Học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá

 2. Học bổng Hội khuyến học dành cho sinh viên

 3. Học bổng dành cho con, anh/chị em ruột của Cán bộ công đoàn

 4. Học bổng dành cho anh/chị em ruột học tại Trường

 5. Học bổng dành cho sinh viên là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con của giảng viên, viên chức Nhà trường

 6. Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao

 7. Học bổng cấp Khoa