Nhảy đến nội dung
x

Học phí - học bổng

I. Chính sách học phí năm 2024 (dự kiến)

Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

Mức học phí trung bình năm 2024

Tên ngành

Học phí trung bình (đồng/năm)

Thiết kế đồ họa

24,000,000

Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính

Ngôn ngữ Anh

20,500,000

Kế toán

Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Marketing, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Luật

 
II. Chính sách học bổng năm 2024
 
Chính sách học bổng 2024
Dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng
đăng ký học tại Phân hiệu Khánh Hòa
100% tân sinh viên học tại Phân hiệu Khánh Hòa
Được xét cấp học bổng theo điều kiện của TDTU

Chi tiết về học phí - học bổng của tất cả các chương trình tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: xem tại đây