Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

TDTU – Phân hiệu Khánh Hòa

Với cơ sở vật chất hiện đại, ngày càng được hoàn thiện và nâng cao, Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa cam kết về chất lượng đào tạo đối với các sinh viên đăng kí tham gia học tại trường.

Trường có chức năng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn lực tại chỗ, cung ứng kết quả nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung.

Cơ sở vật chất - Thư viện

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của TDTU Phân hiệu Khánh Hòa được đầu tư nhằm mục đích mang tới một môi trường học tập, giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và cũng như vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất,... tốt nhất cho sinh viên, giảng viên, cán bộ viên chức.

Thư viện

Thư viện

Thư viện TDTU Phân hiệu Khánh Hòa cung cấp các hỗ trợ quan trọng về nguồn tài nguyên, không gian học tập chung với với đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ nhu cầu học tập cá nhân, học tập nhóm, giảng dạy, nghiên cứu, giải trí và thư giãn.

Lịch sử hình thành

Tổ chức nhân sự