Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Ban Giám đốc Phân hiệu

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Giám đốc Phân hiệu Khánh Hòa

Email: dongsithienchau@tdtu.edu.vn

TS. Nguyễn Hồng Tín

Trợ lý giám đốc

Email: nguyenhongtin@tdtu.edu.vn

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

ThS. Lê Công An

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

Email: lecongan@tdtu.edu.vn

ThS. Cao Thị Thanh Hiền

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

Email: caothithanhhien@tdtu.edu.vn

Khối Giảng viên

1. Khoa Công nghệ thông tin (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Văn Huy Tiến sĩ Trưởng khoa phamvanhuy@tdtu.edu.vn
Trương Đình Tú Tiến sĩ Phó Trưởng khoa truongdinhtu@tdtu.edu.vn
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Trợ lý Trưởng khoa tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

2. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Thị Hà Thương Thạc sĩ - NCS Quyền Trưởng khoa phamthihathuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang Tiến sĩ Phó Trưởng khoa nguyenthithutrang@tdtu.edu.vn
Nguyễn Minh Huân Tiến sĩ Trợ lý Trưởng khoa nguyenminhhuan@tdtu.edu.vn

3. Khoa Ngoại ngữ (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Thanh Phương Thạc sĩ Quyền Trưởng khoa nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hòa Bình Tiến sĩ Phó trưởng khoa nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn

4. Khoa Quản trị kinh doanh (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Thị Minh Lý Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trưởng khoa phamthiminhly@tdtu.edu.vn
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Phó Trưởng khoa phungminhtuan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

5. Khoa Luật (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Trưởng khoa nguyenngocson@tdtu.edu.vn
Châu Bảo Anh Thạc sĩ Phó Trưởng khoa chaubaoanh@tdtu.edu.vn
An Thị Ngọc Lan Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa anthingoclan@tdtu.edu.vn

6. Khoa Kế toán (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Trưởng khoa lethimyhanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Duy Sữu Tiến sĩ Phó Trưởng khoa nguyenduysuu@tdtu.edu.vn

7. Khoa Khoa học thể thao (chi tiết nhân sự)

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Thanh Anh Khoa Thạc sĩ Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa phamthanhanhkhoa@tdtu.edu.vn
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Phó Trưởng khoa letienphat@tdtu.edu.vn

Khối Hành chính

  Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức Hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức Hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức Hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức Hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Đặng Quốc Việt Thạc sĩ Viên chức Hành chính dangquocviet@tdtu.edu.vn
Ngô Thị Ngọc Vui Thạc sĩ Viên chức Hành chính ngothingocvui@tdtu.edu.vn
Phan Thanh Nga Cử nhân Viên chức Hành chính phanthanhnga@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo Trung cấp Viên chức Kỹ thuật tangbao@tdtu.edu.vn

Bảo vệ - Tạp vụ - Cây xanh

  Họ và Tên Chức vụ Email
Đào Xuân Lập Bảo vệ daoxuanlap@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Hiệp Bảo vệ nguyentienhiep@tdtu.edu.vn
Đinh Hồ Bắc Bảo vệ dinhhobac@tdtu.edu.vn
Từ Sỹ Lương Bảo vệ tusyluong@tdtu.edu.vn
Lê Quang Chung Bảo vệ lequangchung@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ nguyenhoanganh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hồ Duy Nghĩa Bảo vệ hoduynghia@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Loan Tạp vụ nguyenthibichloan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Tạp vụ nguyenthihoai@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Tình Tạp vụ phamthithanhtinh@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Huyền Tạp vụ vuthihuyen@tdtu.edu.vn
Đậu Thị Thủy Tạp vụ dauthithuy@tdtu.edu.vn
Trần Thị Hồng Lê Tạp vụ tranthihongle@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Trang Thảo Tạp vụ nguyenthitrangthao@tdtu.edu.vn
Lê Văn Tiến Cây xanh levantien@tdtu.edu.vn
Phạm Thanh Lịch Cây xanh phamthanhlich@tdtu.edu.vn