Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự


Ban lãnh đạo Phân hiệu

  Học hàm,
Học vị
Chức vụ Email

Nguyễn Văn Hưng​

Thạc sĩ

Quyền Giám đốc Phân hiệu

nguyenvanhung@tdtu.edu.vn

Nguyễn Hồng Tín​

Tiến sĩ

Trợ lý giám đốc

nguyenhongtin@tdtu.edu.vn

Lê Công An

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

lecongan@tdtu.edu.vn

Cao Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

caothithanhhien@tdtu.edu.vn

Trưởng bộ môn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kế toán lethimyhanh@tdtu.edu.vn
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh phungminhtuan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Quốc Lộc Thạc sĩ Phó Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh nguyenquocloc@tdtu.edu.vn
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Trưởng bộ môn Luật lethithuyhuynh@tdtu.edu.vn
Hồ Phương Thảo Thạc sĩ Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh hophuongthao@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Trưởng bộ môn Du lịch nguyenhieutin@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Trưởng bộ môn Lý luận chính trị phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất letanphat@tdtu.edu.vn

Khối Giảng viên

1. Phân hiệu Khánh Hòa

  Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Cao Thị Thanh Hiền Thạc sĩ Viên chức giảng dạy caothithanhhien@tdtu.edu.vn
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trancaothaonguyen@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethithanhvan@tdtu.edu.vn
Lê Hoàng Long Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lehoanglong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Vân Anh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenvananh1@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Hoàn Nguyên Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phamthihoannguyen@tdtu.edu.vn
Đoàn Thị Thủy Thạc sĩ Viên chức giảng dạy doanthithuy@tdtu.edu.vn

2. Khoa Công nghệ thông tin

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Văn Huy Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamvanhuy@tdtu.edu.vn
Bùi Quy Anh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy buiquyanh@tdtu.edu.vn
Trần Trung Tín Tiến sĩ Viên chức giảng dạy trantrungtin@tdtu.edu.vn
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Viên chức giảng dạy tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn

3. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Công Hưng Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenconghung@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn
Nguyễn Minh Huân Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenminhhuan@tdtu.edu.vn
Lê Quang Đức Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lequangduc@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenhieutin@tdtu.edu.vn
Phạm Thái Sơn Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phamthaison@tdtu.edu.vn
Tạ Xuân Hoài Thạc sĩ Viên chức giảng dạy taxuanhoai@tdtu.edu.vn

4. Khoa Ngoại ngữ

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Hồ Phương Thảo Tiến sĩ Viên chức giảng dạy hophuongthao@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hòa Bình Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn
Đinh Trường Sinh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn
Lê Thị Bảo Ngân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethibaongan@tdtu.edu.vn
Lê Thị Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethiphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thanh Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Quyết Tâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthiquyettam@tdtu.edu.vn
Phan Quốc bảo Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phanquocbao@tdtu.edu.vn
Tạ Thị Hồng Diễm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy tathihongdiem@tdtu.edu.vn
Trần Khánh Nhi Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trankhanhnhi@tdtu.edu.vn
Trần Như Quỳnh Trâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trannhuquynhtram@tdtu.edu.vn
Trịnh Hoàng Đồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trinhhoangdong@tdtu.edu.vn
Lê Ngọc Quỳnh Như Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lengocquynhnhu@tdtu.edu.vn

5. Khoa Quản trị kinh doanh

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Tiến Thành Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamtienthanh@tdtu.edu.vn
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phungminhtuan@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thúy Phượng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethithuyphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thanh Nhân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn
Phạm Ngọc Bảo Duy Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phamngocbaoduy@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthihong@tdtu.edu.vn

6. Khoa Luật

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenngocson@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethithuyhuynh@tdtu.edu.vn

7. Khoa Kế toán

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy lethimyhanh@tdtu.edu.vn

8. Khoa Khoa học thể thao

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Viên chức giảng dạy letanphat@tdtu.edu.vn

Khối Hành chính

  Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức Hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức Hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức Hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức Hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Đặng Quốc Việt Thạc sĩ Viên chức Hành chính dangquocviet@tdtu.edu.vn
Ngô Thị Ngọc Vui Cử nhân Viên chức Hành chính ngothingocvui@tdtu.edu.vn
Phan Thanh Nga Cử nhân Viên chức Hành chính phanthanhnga@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo Trung cấp Viên chức Kỹ thuật tangbao@tdtu.edu.vn

Bảo vệ - Tạp vụ - Cây xanh

  Họ và Tên Chức vụ
Đào Xuân Lập Bảo vệ
Nguyễn Tiến Hiệp Bảo vệ
Đinh Hồ Bắc Bảo vệ
Từ Sỹ Lương Bảo vệ
Lê Quang Chung Bảo vệ
Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ
Nguyễn Hồ Duy Nghĩa Bảo vệ
Nguyễn Thị Bích Loan Tạp vụ
Nguyễn Thị Hoài Tạp vụ
Phạm Thị Thanh Tình Tạp vụ
Vũ Thị Huyền Tạp vụ
Đậu Thị Thủy Tạp vụ
Trần Thị Hồng Lê Tạp vụ
Nguyễn Thị Trang Thảo Tạp vụ
Lê Văn Tiến Cây xanh