Nhảy đến nội dung
x
Hoạt động Team Building
Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hoà đã tổ chức hoạt động “Team building” cho sinh viên...