Nhảy đến nội dung
x

BAN GIÁM HIỆU CHÚC TẾT TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Nhân dịp năm mới, năm 2024, Ban giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Lãnh đạo Phân hiệu Khánh Hòa đã thăm và chúc tết Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân; Thành ủy; Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang và các Sở; Ban; Ngành tỉnh Khánh Hòa vào các ngày 11 và 12/01/2024. Lãnh đạo Nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để Phân hiệu của Nhà trường tại tỉnh Khánh Hòa phát triển, qua đây Nhà trường cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện trong việc mở rộng cơ sở vật chất, trong công tác tuyển sinh và một số lĩnh vực khác. Lãnh đạo tỉnh và các Sở; Ban; Ngành đã vui vẻ nhận lời và gửi lời chúc tết đến Lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động của Trường Đại học Tôn đức Thắng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

TDTU Chúc tết Tỉnh uỷ Khánh Hòa

TDTU Chúc tết UBND Tỉnh Khánh Hòa

TDTU Chúc tết Thành uỷ Nha Trang

TDTU Chúc tết UBND Thành phố Nha Trang

TDTU Chúc tết LĐLĐ Tỉnh Khánh Hòa

TDTU Chúc tết Sở Giáo dục Khánh Hòa

TDTU Chúc tết Sở Xây dựng Khánh Hòa

TDTU Chúc tết Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Khánh Hoà