Nhảy đến nội dung
x

PHÂN HIỆU KHÁNH HOÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN LẦN THỨ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Sáng ngày 27/11/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) – Phân hiệu Khánh Hòa đã tổ chức buổi đối thoại sinh viên lần thứ I năm học 2023 - 2024. TS. Nguyễn Hồng Tín – Trợ lý Giám đốc chủ trì, lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng tất cả các sinh viên tham dự.

Tại buổi đối thoại, nhiều nội dung xoay quanh vấn đề về quy chế đào tạo, cơ sở vật chất, thực tập nghề nghiệp, quy chế... đã được sinh viên đưa ra để trao đổi. Lãnh đạo các đơn vị liên quan đã phản hồi trực tiếp và giải đáp một số vấn đề được nêu. Nhà trường ghi nhận những ý tưởng khả thi do sinh viên đề xuất và giao cho các đơn vị đầu mối nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Hồng Tín yêu cầu mỗi sinh viên tích cực trở thành kênh thông tin phản ánh vấn đề tồn tại để Phân hiệu nắm bắt kịp thời và xử lý nhanh chóng; đồng thời, nhắc nhở sinh viên tập trung học tập và rèn luyện theo đúng các quy định của Nhà trường. Lãnh đạo Phân hiệu luôn mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng.

Đối thoại với sinh viên là hoạt động thường niên của TDTU – Phân hiệu Khánh Hòa nhằm tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa sinh viên với Lãnh đạo Phân hiệu và các đơn vị chức năng, giúp tăng hiệu quả giao tiếp và truyền đạt thông tin nội bộ, nâng cao chất lượng hỗ trợ cho người học. Thông qua việc tổ chức đối thoại sinh viên đã giúp cho Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Đồng thời, cung cấp cho sinh viên những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường liên quan tới chế độ, chính sách đối với sinh viên, quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) – Phân hiệu Khánh Hòa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị đối thoại sinh viên lần thứ I, năm học 2023 – 2024: