Nhảy đến nội dung
x

Quy định mức thu học phí trình độ Đại học năm học 2023-2024 tại Phân hiệu Khánh hòa

1. Học phí chương trình tiêu chuẩn tại Phân hiệu Khánh Hòa

ĐVT: đồng/năm

Khối ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Khối ngành 1

Kỹ thuật phần mềm

24.000.000

Khối ngành 2

Ngôn ngữ Anh

20.500.000

Kế toán

Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Marketing, Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Nhà hàng-Khách sạn

Luật

2. Mức học phí tạm thu các khối ngành của chương trình tiêu chuẩn khi nhập học năm 2023 tại phân hiệu Khánh Hòa:

  • Khối ngành 1: 14.520.000 đồng
  • Khối ngành 2: 12.700.000 đồng

Ngoài ra, 100% tân sinh viên học tại Phân hiệu Khánh Hòa được xét cấp học bổng theo điều kiện của TDTU.