Nhảy đến nội dung
x

PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA KÝ KẾT VỚI HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA

Nằm trong kế hoạch công tác năm học, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023 Phân hiệu Khánh Hòa – Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tại các buổi ký kết, Nhà trường và doanh nghiệp cùng nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để sinh viên được tham quan, thực tế, thực tập … tại các doanh nghiệp, xây dựng các chương trình trải nghiệm, tạo cơ hội việc làm và ưu tiên tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào các vị trí thực tập sinh và nhân viên chính thức, hỗ trợ cấp học bổng, cung cấp thông tin và thực hiện các chương trình đào tạo cho đội ngũ chuyên viên của doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp nói riêng và thị trường lao động của Khánh Hòa nói chung.

Một số hình ảnh ghi nhận: