Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa tham quan kiến tập tại doanh nghiệp công nghệ thông tin

Vừa qua, Phân hiệu Khánh Hòa tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai ngành Kỹ thuật phần mềm được tham quan, kiến tập thực tế, trải nghiệm tại Công ty tư vấn giải pháp công nghệ HKT.

Tại công ty, sinh viên Nhà trường được đại diện công ty giới thiệu về các vị trí công việc, mô hình tổ chức vận hành, văn hóa công ty, cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng cần có và chương trình thực tập tại công ty. Qua đó sinh viên phần nào tự đánh giá được khả năng của bản thân và chủ động cải thiện năng lực.

Ngoài ra sinh viên còn được tham quan, trải nghiệm các công nghệ và trang thiết bị hiện đại của công ty. Qua chuyến tham quan, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm đang học tập tại Phân hiệu đã được trang bị kiến thức thực tế về tổng quan doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình hoạt động, văn hóa ứng xử và tác phong nhân sự cần có khi làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tham quan thực tế tại Doanh nghiệp: