Nhảy đến nội dung
x

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG – PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN THAM QUAN THÁP BÀ PONAGAR

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2023-2024, đồng thời góp phần giáo dục Sinh viên nâng cao lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ngày 23/01/2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tham quan, học tập, trải nghiệm tại khu di tích lịch sử Tháp Bà Ponagar cho Sinh viên Nhà trường.

Tại buổi tham quan, Sinh viên được các hướng dẫn viên du lịch giới thiệu sự hình thành các giá trị di sản văn hóa, kiến trúc của Tháp Bà Ponagar, được trải nghiệm thực tế về nghệ thuật dân gian truyền thống qua những điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Từ những thông tin, kiến thức và trải nghiệm này giúp Sinh viên thêm yêu quê hương đất nước, có ý thức giữ gìn, quảng bá những giá trị lịch sử-văn hóa của dân tộc.

Một số hình ảnh của buổi tham quan, kiến tập: