Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chọn 1 trong 3 phương thức xét tuyển:

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (Tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau...
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (Tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau...
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở khóa học bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp cần học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu TDTU tại tỉnh Khánh Hòa
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hình thức đào tạo chính quy với các thông tin sau...
Subscribe to TUYỂN SINH