Nhảy đến nội dung
x

Kế toán

 • Ngành: Kế toán
 • Mã ngành: N7340301
 • Chương trình tiêu chuẩn

1. Giới thiệu Chương trình (Program introduction)

Chuyên ngành Kế toán trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng chuyên môn kế toán theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Chương trình được thiết kế và giảng dạy tham khảo theo chương trình của các trường đại học thuộc Top 100 đại học tốt nhất thế giới. Sinh viên được trang bị kiến thức và tiếp cận các mô hình thực hành theo chuẩn quốc tế. Một môi trường giáo dục chuyên nghiệp và hiện đại để sinh viên học hỏi và trau dồi tất cả các kĩ năng cần thiết làm nền tảng cho việc hội nhập vào lĩnh vực kế toán - kiểm toán quốc tế tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Chương trình kế toán đào tạo chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tổ chức công tác kế toán; có kiến thức về thuế - tài chính doanh nghiệp; am hiểu các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và quốc tế, kiểm toán, kế toán công và kế toán ngân hàng

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán mà Khoa Kế toán đang hướng đến sẽ tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao - các chuyên viên kế toán cao cấp - mà xã hội, đặc biệt là các công ty kiểm toán toàn cầu (Big 4), các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm.

Đây là chương trình học lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán với cơ hội rộng mở để trở thành công dân toàn cầu của thế giới hội nhập và công nghệ.

2. Điều kiện tuyển sinh (Admission criteria):

Theo quy chế tuyển sinh riêng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết tại đây:

https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/ke-toan

3. Các điểm nổi bật Chương trình đào tạo:

 • Chương trình đào tạo dựa trên TOP 100 Đại học hàng đầu Thế giới;
 • Kiến tập/ thực tập ngay từ năm đầu tiên;
 • Cử nhân kế toán;
 • Chứng chỉ Kế toán/ Kiểm toán do Hội nghề nghiệp Việt Nam cấp
 • Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)

4. Điều kiện tập sự nghề nghiệp và điều kiện tốt nghiệp (Progression points):

4.1. Điều kiện tập sự nghề nghiệp: 

- Để đủ điều kiện tham gia tập sự nghề nghiệp, sinh viên phải học và qua hết tất cả các môn học chuyên ngành (không tính các môn học chuyên ngành tự chọn) và đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu tương ứng với mỗi chương trình đào tạo trong từng khóa tuyển sinh (sinh viên chỉ được nợ tối đa 9 tín chỉ đến thời điểm tham gia tập sự nghề nghiệp, không tính số tín chỉ học phần tập sự nghề nghiệp và tốt nghiệp). 

4.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

- Điều kiện: hoàn thành học phần tập sự nghề nghiệp. Đồng thời, theo quy định về tiếng Anh, sinh viên phải hoàn thành học phần tiếng Anh cấp độ cuối cùng (đạt điểm M).    

- Hình thức tổ chức:

+ Top 15% sinh viên khá giỏi nhất trong từng khóa tuyển sinh sẽ thực hiện khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành học phần tốt nghiệp. 

+ 85% sinh viên còn lại sẽ học môn Thực hành chuyên môn nghề nghiệp theo kế hoạch tổ chức của khoa. 

- Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra:

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEIC >= 500 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word/Excel/Powerpoint);
 • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình;
 • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn;
 • Bảo vệ thành công khoá luật tốt nghiệp hoặc đạt 5.0 điểm trở lên các môn Thực hành chuyên môn nghề nghiệp. 
 • Chuẩn đầu ra chi tiết:

STT

Mô tả chuẩn đầu ra

Kết nối với mục tiêu CTĐT

1

ELO1: Vận dụng (Apply) kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, xã hội, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

1

2

ELO2: Sử dụng (Use) tốt ngoại ngữ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương) và tin học tương đương trình độ MOS quốc tế 750 điểm.

2,4

3

ELO3: Vận dụng (Apply) nguyên tắc kế toán, thuế và tài chính vào công tác kế toán tài chính thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1,25

4

ELO4: Vận dụng (Apply) các chuẩn mực kiểm toán trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty trong và ngoài nước.

1,25

5

ELO5: Lập (Prepare) các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị tại các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

1,25

6

ELO6: Phân tích (Analyse) kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp qua việc sử dụng báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và các báo cáo quản trị được lập theo yêu cầu.

1,2,4,5

7

ELO7: Vận dụng (Apply) một số công cụ thống kê và kỹ thuật phân tích định lượng cơ bản trong kế toán để thực hiện công tác nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp.

1,2,4

8

ELO8: Áp dụng (Apply) hiệu quả các kỹ thuật giao tiếp, làm việc nhóm, viết và trình bày, thuyết trình, giải quyết vấn đề vào công việc kế toán, kiểm toán thực tế tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3,5

9

ELO9: Thể hiện (Demonstrate) chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong việc thực hành công tác kế toán tại doanh nghiệp.

1,2,3,4,5

10

ELO10: Thể hiện (Demonstrate) tinh thần khởi nghiệp, ý thức học tập suốt đời qua việc tự học, tự nghiên cứu, và tham gia các công tác liên quan đến chuyên môn để phục vụ xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

1,2,3,45

5. Cơ hội việc làm (Job opportunities):

Cử nhân Kế toán chất lượng cao có đủ khả năng và tự tin làm Kế toán, kiểm toán tại: Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán quốc tế với các chức danh:

 • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
 • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
 • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
 • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
 • Cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn đầu tư…

Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên:

H1HH1HH1H1H1H1