Nhảy đến nội dung
x

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

  • Ngành: Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn
  • Mã ngành: N7340101N
  • Chương trình tiêu chuẩn
  1. Giới thiệu Chương trình

Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế giúp sinh viên tự tin, thích nghi cao trong môi trường làm việc hội nhập và năng động ngày nay. Sinh viên được thực hành nghiệp vụ tại các phòng mô phỏng nhà hàng, khách sạn hiện đại đầy đủ tiện nghi ngay tại Trường cũng như tại các nhà hàng khách sạn lớn ở những thành phố du lịch nổi tiếng. Sinh viên được trang bị kiến thức, song song với những năng lực căn bản và chuyên sâu về thực hành, phương pháp xử lý tình huống và ra quyết định, kỹ thuật quản trị, kỹ năng nghề nghiệp trong kinh doanh nói riêng và trong kinh tế nói chung.

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng  đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình được nhà trường đưa vào giảng dạy  nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

  1. Chương trình đào tạo

- Nội dung chương trình đào tạo:

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  35 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

11

Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2

Khoa học xã hội

2

Pháp luật đại cương.

1.3

Khoa học tự nhiên

3

Toán kinh tế

1.4

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3

Lưu ý:

SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3

SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.5

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.6

Kỹ năng hỗ trợ

 

Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững -Thái độ sống 1; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Hòa nhập văn hóa TDTU; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng 5S và Kaizen; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng tự học; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 2; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 3; Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững.

1.7

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và nhóm tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC.

1.8

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 04 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 91 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

27

Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Nguyên lý quản trị;  Thống kê trong kinh doanh và kinh tế; Luật công ty; Nguyên lý kế toán; Nguyên lý Marketing; Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh; Thương mại điện tử.

2.2

Kiến thức ngành

52

 

2.2.1

Kiến thức chung

29

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

29

Chuyên đề định hướng nghề nghiệp Nhà hàng – khách sạn; Nghiệp vụ ẩm thực; Nghiệp vụ buồng phòng; Hành vi khách hàng;  Luật hợp đồng và luật du lịch; Marketing Nhà hàng – Khách sạn;  Nghiệp vụ Lễ tân;  Quản trị văn phòng;  Đàm phán thương lượng trong kinh doanh; Quản trị tài chính; Quản trị tiền sảnh

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

23

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

20

Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng – khách sạn; Quản trị ẩm thực; Quản trị buồng phòng; Quản trị chất lượng dịch vụ Nhà hàng khách sạn; Quản trị resort và khu vui chơi giải trí; Các chuyên đề trong kinh doanh Nhà hàng khách sạn; Quản trị doanh thu

Các môn tự chọn (nhóm 1)

3

Marketing Nhà hàng khách sạn; Kỹ năng tổ chức sự kiện

2.3

Tập sự nghề nghiệp/ Kỹ năng chuyên môn

4

- SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên.

- Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn.

2.4

Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

8

SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.

Nhóm tự chọn chuyên ngành:  Quản lý sự thay đổi; Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý; Khởi nghiệp.

  1. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ và năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs

Kiến thức chung

 

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

 

ELO1: Áp dụng (Apply) những kiến thức phù hợp về khoa học tự nhiên và xã hội, lý thuyết chính trị để nhận diện các vấn đề trong kinh doanh nhà hàng– khách sạn cũng như các ngành liên quan trong lĩnh vực du lịch một cách chính xác và có hệ thống;

ELO2: Thể hiện (Perform) kỹ năng tin học, tối thiểu đạt chứng chỉ MOS 750, để có thể thao tác các nghiệp vụ trên một số phần mềm quản lý khách sạn – nhà hàng phổ biến trên thế giới như OPERA, LANDMRK;

ELO3: Thể hiện (Perform) trình độ tiếng Anh tốt, tối thiểu IETLS 5.0 hoặc tương đương.

Kiến thức 

chuyên môn

Kiến thức và nguyên lý đặc trưng của ngành; phân tích và giải quyết vấn đề của ngành

ELO4: Áp dụng (Apply) kiến thức và kỹ năng chuyên môn, về kinh tế và quản trị, cũng như các ngành khoa học liên quan khác trong việc vận hành các nhà hàng– khách sạn một cách có hệ thống và hiệu quả;

ELO5: Phân tích (Analyze) một cách đơn giản báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh, tình trạng kinh doanh, chất lượng dịch vụ, đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường, các vấn đề thực tiễn và nghiên cứu học thuật trong ngành nhà hàng-khách sạn.

Kỹ năng

chuyên môn

Kỹ năng giúp người học có thể thực hiện thành công các yêu cầu công việc liên quan đến chuyên ngành

ELO6: Thể hiện (Demonstrate) thành thạo ba kỹ năng nghề nghiệp nền tảng, bao gồm Housekeeping, Food & Beverage, Front Office;

ELO 7: Phân tích (Analyze) các kế hoạch/dự án kinh doanh liên quan đến ngành nhà hàng-khách sạn.

Kỹ năng chung

Kỹ năng liên quan đến tư duy logic, tư duy sáng tạo; giao tiếp và làm việc nhóm

ELO8: Thể hiện (Perform) sự hiệu quả trong giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán cũng như quản lý thời gian và nguồn lực để giải quyết tất cả các tình huống trong ngành nhà hàng-khách sạn và các lĩnh vực liên quan;

ELO9: Thể hiện (Demonstrate) tư duy phản biện, sáng tạo, có thể tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá kinh doanh, khởi nghiệp trong ngành nhà hàng-khách sạn cũng như theo đuổi các bậc học sau đại học và nghiên cứu độc lập

Thái độ và ý thức xã hội

 

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp; trách nhiệm và lòng yêu nghề

 

ELO10: Tuân thủ (Obey) nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước cũng như các quy định tại nơi làm việc với ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; sẵn sàng phục vụ cộng đồng và xây dựng sự phát triển bền vững một cách tốt.

  1. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh (CN nhà hàng khách sạn), sinh viên có cơ hội được nhận vào các vị trí tuyển dụng như:

  • Quản lý cấp trung (tổ trưởng trở lên) tại các phòng ban, bộ phận của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn, Resort, khu vui chơi giải trí;
  • Chuyên viên trong lĩnh vực marketing, bán hàng, tổ chức sự kiện, PR trong các tập đoàn khách sạn, chuỗi nhà hàng, khu vui chơi,…
  • Khởi nghiệp thương hiệu kinh doanh riêng của mình.