Nhảy đến nội dung
x

Việt Nam học - Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

 • Ngành: Việt Nam học - Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành
 • Mã ngành:  N7310630
 • Chương trình tiêu chuẩn 
 1. Giới thiệu Chương trình

Chương trình Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và lữ hành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế – xã hội Việt Nam và quản lý dịch vụ lữ hành; đồng thời rèn luyện những kỹ năng chuyên môn của nghiệp vụ lữ hành gồm hướng dẫn viên du lịch, khai thác và xây dựng chương trình tour, điều hành và tổ chức thự̣c hiện tour. Qua đó, giúp sinh viên có khả năng ứ́ng xử, giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour và tạo lập kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ trong khu vực, đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

 1. Chương trình đào tạo
 • Tổng số tín chỉ: 131
 • Nội dung chương trình đào tạo:

 STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  35  tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

13

Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa Xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật đại cương.

1.2

Tiếng Anh

10

Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2.

Lưu ý:

SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3; SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1; Cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

9

Kỹ năng giao tiếp trong du lich;  Kỹ năng tổ chức sự kiện; Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 04 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 96 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

15

Nhập môn xã hội học; Các phương pháp nghiên cứu trong du lịch; Lịch sử văn minh thế giới; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Thống kê xã hội.

2.2

Kiến thức ngành

81

 

2.2.1

Kiến thức chung

19

Môi trường và phát triển; Tôn giáo; Xã hội học du lịch; Văn hóa ẩm thực; Tổng quan du lịch; Địa lý du lịch; Tiếng Anh chuyên ngành du lịch; Kinh tế du lịch; Luật du lịch.

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

62

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

42

Di tích lịch sử văn hóa & danh thắng; Học phần thực tế nghề nghiệp; Quản trị lữ hành;  Tiếp thị trong du lịch; Quản lý nguồn nhân lực trong du lịch; Quản trị nhà hàng - khách sạn;  Thiết kế và điều hành tour; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Thực hành du lịch 1; Thực hành du lịch 2; Chăm sóc du khách; Công nghệ thông tin trong du lịch; Du lịch bền vững; Tuyến điểm du lịch 1, Tuyến điểm du lịch 2.

 

Các môn học tự chọn

10

Du lịch cộng đồng; Du lịch sinh thái;

Nghiệp vụ xuất nhập cảnh; Du lịch văn hóa;

Y tế thường thức; Lễ tân ngoại giao;

Các loại hình nghệ thuật VN; Giải trí và xã hội;

Du lịch MICE; Du lịch tàu biển.

 

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên

 -Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

 

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

6

Chuyên đề tổng hợp hoặc Thiết kế, điều hành và hướng dẫn tour; Những vấn đề đương đại trong du lịch.

 1. Chuẩn đầu ra:
 • Hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau của Việt Nam, thế giới và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn nghề nghiệp lữ hành.
 • Thiết kế, hướng dẫn, điều hành và triển khai các tour du lịch trong và ngoài nước.
 • Vận dụng được kỹ năng thực hnh nghề lữ hành, hướng dẫn, tổ chức sự kiện; biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc tổ chức thực hiện tour đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất.
 • Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức chuyên ngành trong việc khai thác, phát triển các sản phẩm lữ hành. Có khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm vào công việc như: làm việc nhóm, giao tiếp du lịch,
 • Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
 • Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế ≥ 750
 1. Triển vọng nghề nghiệp:
 • Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp
 • Thuyết minh viên tại điểm
 • Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận của công ty du lịch lữ hành: Chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện,…
 • Tự tạo lập doanh nghiệp lữ hành mới với quy mô nhỏ.
 • Chuyên viên tư vấn tổ chức tour, tổ chức sự kiện, teambuilding,
 • Các công việc ở bộ phận: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ở các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục du lịch, Sở/phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch).
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch lữ hành.